เกาะหมาก รีสอร์ท
Koh Maak Resort
ข้อมูลการสำรองห้องพัก

ข้อมูลลูกค้า:
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*
คำนำหน้า : *
ชื่อ: *
นามสกุล : *
อีเมล์ : *
ประเทศ : *
สัญชาติ : *
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
หมายเลขหนังสือเดินทาง :
บริษัท :
ที่อยู่ :
ข้อมูลการจองห้องพัก :
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*
เช็คอิน : * 
เช็คเอาท์ : * 
จำนวนห้อง: * 
ประเภทห้องพัก : *
Comfort Beachfront Bungalow
Family Standard Beachfront Bungalow
Family Deluxe Beachfront Bungalow
จำนวนผู้ใหญ่ : * 
จำนวนเด็ก :
อายุเด็ก :
 (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี)
เตียงเสริม :   ต้องการ จำนวน    ไม่ต้องการ
เปลนอนเด็ก :   ต้องการ   ไม่ต้องการ
ข้อมูลเที่ยวบิน :
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
*
ชื่อเที่ยวบินและหมายเลข:
(วันเดินทางถึงตราด)
วันที่เดินทางถึงตราด :
เวลา : : (ชั่วโมง:นาที)
ชื่อเที่ยวบินและหมายเลข:
(วันที่เดินทางออกจากตราด)
วันที่เดินทางออกจากตราด :
เวลา : : (ชั่วโมง:นาที)
รถรับส่งส่วนตัว : ต้องการ ไม่ต้องการ
จาก :
ถึง :
หมายเหตุ :  
*